از شب نامه یزدی ها تا حکومت دکل ها در نقش رستم!
از شب نامه یزدی ها تا حکومت دکل ها در نقش رستم!

در هفته‌ای که گذشت یزدی ها که آرامش خود را وامدار کویراند حالا آشفته و هراسان از تخریب خانه‌ها و پخش شب نامه‌ها می‌گویند . این آشفته بازار میراث اما به قائله یزد ختم نمی‌شود، ارگ انار و ساخت و سازهایش از یک سو و حکومت دکل‌ها در نقش رستم از سوی دیگر سبب شده که میراث فرهنگی در آخرین روزهای دولت شاهد ناگواری‌های دیگری باشد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …