از شب نامه یزدی ها تا حکومت دکل ها در نقش رستم!
از شب نامه یزدی ها تا حکومت دکل ها در نقش رستم!

در هفته‌ای که گذشت یزدی ها که آرامش خود را وامدار کویراند حالا آشفته و هراسان از تخریب خانه‌ها و پخش شب نامه‌ها می‌گویند . این آشفته بازار میراث اما به قائله یزد ختم نمی‌شود، ارگ انار و ساخت و سازهایش از یک سو و حکومت دکل‌ها در نقش رستم از سوی دیگر سبب شده که میراث فرهنگی در آخرین روزهای دولت شاهد ناگواری‌های دیگری باشد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …