طرح انتقال پایتخت خوب است، اما عملی نیستنماینده ورامین و پیشوا در مجلس:


طرح انتقال پایتخت خوب است، اما عملی نیست

نماینده ورامین و پیشوا اگرچه یکی از امضا کنندگان طرح انتقال پایتخت است، اما اعتقاد دارد اجرای این طرح عملی نیست و بهتر است مسئولان به جای انتقال پایتخت، به فکر سر و سامان دادن به تهران باشند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …