انتقاد از مطرح‌شدن سوال‌های مالی پیش از انتخاب شهردارموضع حامیان قالیباف در برابر هزینه‌های فاقد


انتقاد از مطرح‌شدن سوال‌های مالی پیش از انتخاب شهردار

وجود هزینه‌های فاقد،‌ تخلف‌های مالی و شهرسازی در شهرداری تهران این روزها بحث داغ شورای شهر است. برخی اعضا معتقدند در شهرداری تخلف‌های مالی وجود دارد اما همه با این نظر موافق نیستند. از جمله آنهایی که اثبات وجود تخلف‌های مالی را به بررسی بیشتر موکول می‌کنند مرتضی طلایی است. طلایی در کنار علیرضا دبیر از اعضای نزدیک به محمدباقر قالیباف در شورای شهر محسوب می‌شوند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …