کارگاه آداب و ادب پژوهش و پژوهشگری در کتابخانه ملی آغار شد

کارگاه آداب و ادب پژوهش و پژوهشگری در کتابخانه ملی آغار شد

سلسله کارگاه های آموزشی کتابخانه ملی در هفته پژوهش با برگزاری کارگاه ‘آداب و ادب پژوهش و پژوهشگری، از بود تا نمود’ آغاز شد.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …