شاهان هخامنشی در انتظار پایان حکومت دکل‌ها
شاهان هخامنشی در انتظار پایان حکومت دکل‌ها

بیش از سی سال است که دکل‌ّ‌ّهای اداره برق در برابر چشمان شاهان هخامنشی حکومت می‌کنند. در این سالها متولیان میراث‌فرهنگی نه‌تنها تلاشی برای جمع‌آوری تیرهای انتقال برق و جانمایی آن‌ها در مکان دیگر نکرده‌اند که به‌تازگی اداره برق اقدام به نصب یک ردیف دکل در حریم نقش رستم کرده است. گفته می‌شود، دکل‌های جدید برای جمع‌آوری دکل‌های قدیم کار گذاشته شده و هیچ‌گونه آسیبی به حریم این مجموعه جهانی وارد نمی‌کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …