انتقاد نماینده شیراز از برخورد های سلیقه‌ای سازمان میراث فرهنگیقادری: سخت گیری‌ها در شیراز بسیار زیاد است


انتقاد نماینده شیراز از برخورد های سلیقه‌ای سازمان میراث فرهنگی

نماینده شیراز برخورد های سلیقه ای درباره محدودیت حریم بناهای تاریخی را دلیل اصلی مشکلات به وجود آمده در این شهر می‌داند و معتقد است، برخورد‌های سلیقه ای سازمان میراث فرهنگی برای عده‌ای منبع درآمد شده‌است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …