انتقاد نماینده شیراز از برخورد های سلیقه‌ای سازمان میراث فرهنگیقادری: سخت گیری‌ها در شیراز بسیار زیاد است


انتقاد نماینده شیراز از برخورد های سلیقه‌ای سازمان میراث فرهنگی

نماینده شیراز برخورد های سلیقه ای درباره محدودیت حریم بناهای تاریخی را دلیل اصلی مشکلات به وجود آمده در این شهر می‌داند و معتقد است، برخورد‌های سلیقه ای سازمان میراث فرهنگی برای عده‌ای منبع درآمد شده‌است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …