شکیب از پاسخ‌های شهردار تهران درباره کنترل مضاعف قانع نشدبررسی وضعیت نامناسب ساخت و ساز در شورا


شکیب از پاسخ‌های شهردار تهران درباره کنترل مضاعف قانع نشد

واحد کنترل مضاعف بر ساخت و سازهای عمومی در شهرداری تهران تعطیل شده است. همین موضوع سوال رئیس کمیسیون عمران شورای شهر از شهرداری را در پی داشت که امروز در جلسه غیرعلنی شورای شهر مطرح شد. شکیب می‌گوید از سال 86 اداره‌های کنترل مضاعفی که به صورت رندوم بر ساخت و سازهای شهر در محلات و مناطق نظارت داشت، تعطیل شده‌اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …