از تبرئه مدیر اداره کل بنادر تا تعلیق ساخت جاده کمربندیدر سال 92 در باغ گیاهشناشی نوشهر چه گذشت؟


از تبرئه مدیر اداره کل بنادر تا تعلیق ساخت جاده کمربندی

باغ گیاهشناسی نوشهر طی دو سال اخیر روزهای پرحادثه ای را سپری کرده است. از قطع شدن 11 هزار اصله درخت در آن تا متهم شدن مدیر اداره کل بنادر نوشهر و سپس تبرئه او و در نهایت تعلیق ساخت جاده کمربندی.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …