محمد رضا تابش: مجلس را به جای دیگر ترجیح می دهمادامه گمانه زنی ها درباره رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت یازدهم؛


محمد رضا تابش: مجلس را به جای دیگر ترجیح می دهم

این روزها نام محمد رضا تابش، نماینده مردم اردکان و رئیس فراکسیون محیط زیست به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها برای حضور در سازمان حفاظت از محیط زیست دولت حسن روحانی مطرح است، اما گویا او تمایلی به حضور در دولت یازدهم ندارد. او در این باره گفت: خدمت سنگر مجلس را به جای دیگر ترجیح می دهم.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …