سرانه فضای سبز تا 5 سال دیگر به استانداردها می‌رسدمختاری با انکار کاشت وسیع چمن در تهران


سرانه فضای سبز تا 5 سال دیگر به استانداردها می‌رسد

کاشت چمن به صورت وسیع در تهران ممنوع است. این ممنوعیت را کمیته محیط زیست شورای شهر تهران برای شهرداری ایجاد کرده است. پس این همه چمن در شهر چه می‌کنند؟ مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران می‌گوید غیر از رمپ و لوپ‌ها در بقیه فضاهای سبز 75 درصد درخت و درختچه استفاده می‌شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …