سرانه فضای سبز تا 5 سال دیگر به استانداردها می‌رسدمختاری با انکار کاشت وسیع چمن در تهران


سرانه فضای سبز تا 5 سال دیگر به استانداردها می‌رسد

کاشت چمن به صورت وسیع در تهران ممنوع است. این ممنوعیت را کمیته محیط زیست شورای شهر تهران برای شهرداری ایجاد کرده است. پس این همه چمن در شهر چه می‌کنند؟ مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران می‌گوید غیر از رمپ و لوپ‌ها در بقیه فضاهای سبز 75 درصد درخت و درختچه استفاده می‌شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …