آرد که هیچ، رنگ از رخساره آسیاب آبی زنبیل پریدبنای دیگری از یزد در خطر تخریب


آرد که هیچ، رنگ از رخساره آسیاب آبی زنبیل پرید

هرچند توقف تخریب بافت تاریخی یزد نور امید را به دل یزدی‌ها تاباند اما هنوز هستند بناهایی که بیم فرو ریختن آن‌ها وجود دارد. آسیاب آبی زنبیل یکی از این بناهاست. آسیابی که نماد تلاش و سخت‌کوشی یزدی‌هاست، حالا آرد که هیچ، رنگ هم به رخسار ندارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …