آرد که هیچ، رنگ از رخساره آسیاب آبی زنبیل پریدبنای دیگری از یزد در خطر تخریب


آرد که هیچ، رنگ از رخساره آسیاب آبی زنبیل پرید

هرچند توقف تخریب بافت تاریخی یزد نور امید را به دل یزدی‌ها تاباند اما هنوز هستند بناهایی که بیم فرو ریختن آن‌ها وجود دارد. آسیاب آبی زنبیل یکی از این بناهاست. آسیابی که نماد تلاش و سخت‌کوشی یزدی‌هاست، حالا آرد که هیچ، رنگ هم به رخسار ندارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …