آموزش راهنمایان ایرانی با متد جهانی

آموزش راهنمایان ایرانی با متد جهانی

چندیست که مربیان فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری «WFTGA» در ایران حاضر شده اند و آموزش راهنمایان تور را با متد جهانی آغاز کرده‌اند تا سطح مهارت‌های راهنمایان ایران نیز با استانداردهای جهانی برابری کند.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …