از خطرناک بودن ریزگردهای عربی تا محدودیت سفر ایرانی‌ها به مالزیگردشگری در هفته گذشته؛


از خطرناک بودن ریزگردهای عربی تا محدودیت سفر ایرانی‌ها به مالزی

گردشگری در هفته گذشته با اخباری همچون آلوده بودن ریزگردهای عربی به مواد اورانیوم و قارچ‌های خطرناک، قفس یک متری و تغذیه نامناسب خرس قهوه‌ای، سقوط هواپیمای تفریحی در نمک‌آبرود، ادامه عزل و نصب‌های مدیران دولتی در روزهای پایانی دولت دهم، شبهاتی درخصوص محدود شدن سفر ایرانی‌ها به مالزی و اخباری درخصوص باغ گیاهشناسی نوشهر همراه بود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …