شهروندان ایرانی قربانیان تازه حضور نظامی آمریکا در عراقآمریکا هنوز در خاورمیانه قربانی می گیرد


شهروندان ایرانی قربانیان تازه حضور نظامی آمریکا در عراق

به نظر می رسد در دهمین سال از حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به عراق، نه تنها شهروندان عراقی بابت این جنگ بی توجیه و نافرجام قربانی شده اند که شهروندان ایرانی نیز هزینه های این جنگ را می پردازند. آن چه این روزها در ایران مایه نگرانی است، وجود اورانیوم ضعیف شده در ریزگردهای عربی وارد شده از کشور عراق است و از آن جا که در جریان حضور آمریکا در عراق، آمریکا از تسلیحات نظامی حاوی اورانیوم استفاده کرده بود، به نظر می رسد ایرانی ها نیز از حضور نظامی آمریکا در عراق صدمه جدی می‌بینند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …