درباره تعیین محدودیت حریم اماکن تاریخی شیراز باید به تعادل رسیدانتقاد نماینده شیراز از کارشناسان میراث فرهنگی؛


درباره تعیین محدودیت حریم اماکن تاریخی شیراز باید به تعادل رسید

سید احمدرضا دستغیب، نماینده مردم شیراز در مجلس می گوید «از بافت تاریخی مشکلاتی بسیاری را در شیراز ایجاد کرده است» و می افزاید:«عمده مشکل مردم شیراز با اماکن تاریخی و میراثی است» و تاکید می کند که سازمان میراث فرهنگی باید درباره تعیین محدودیت ساخت و ساز در حریم اماکن تاریخی به حدی از تعادل برسد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …