کاشت ۱۶۰میلیون درخت تازه : احیای جنگل‎ها درشیلیشیلی: تنها کشوری که مساحت جنگل‎های آن افزایش می‎یابد


کاشت ۱۶۰میلیون درخت تازه : احیای جنگل‎ها درشیلی

مقامات دولت شیلی در راستای تلاش برای احیای جنگل‎ها، پروژه کاشت درختان بومی را در بیش از ۱۰۰ هزار هکتار درسال به اجرا درآورده است. این طرح در پایان به کاشت ۱۶۰ میلیون درخت دراین کشور می‎انجامد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …