ادغام بافرجام یا نافرجام ؟!ارکان وزارت راه مغول ماند؛


ادغام بافرجام یا نافرجام ؟!

ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی از جمله اتفاقات مهمی بود که طی دو سال گذشته در کارنامه دولت ثبت شد. این طرح موافقان و مخالفانی بسیاری داشت اما آن‌چه که مشهود است امروز موافقان دیگر موافق این موضوع نیستند و معتقدند باید برای رفع مشکلات حاصل از این ادغام کاری کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …