ادغام بافرجام یا نافرجام ؟!ارکان وزارت راه مغول ماند؛


ادغام بافرجام یا نافرجام ؟!

ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی از جمله اتفاقات مهمی بود که طی دو سال گذشته در کارنامه دولت ثبت شد. این طرح موافقان و مخالفانی بسیاری داشت اما آن‌چه که مشهود است امروز موافقان دیگر موافق این موضوع نیستند و معتقدند باید برای رفع مشکلات حاصل از این ادغام کاری کرد.

Check Also

حضور کشورهای همسایه در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری …