سازمان محيط زيست: 80 درصد هامون خشک شد


به گزراش ایرانگرد نیوز احمدعلي کيخا ،‌ افزود: شاخص پايداري حيات منطقه سيستان و بلوچستان تالاب هامون است؛ علاوه بر آن اين درياچه نقش بسيار مهمي در خنک کردن آب و هواي منطقه در زمان وزش بادهاي 120 روزه دارد که با خشک شدن آن حجم زيادي از رسوبات به همراه باد به حرکت درآمده و فعاليت روزانه مردم را مختل خواهد کرد.

وي ادامه داد: در پي خشکسالي‌هاي طولاني در منطقه سيستان و بلوچستان، از سال 87 تا کنون اين درياچه به درستي آبگيري نشده است.

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست افزود: در سه چهار سال گذشته اقدامات مناسبي در خصوص لايروبي انهار و توزيع مناسب آب انجام شد که منجر به آبگيري بخش‌هايي از هامون شد. اما امسال به دليل کاهش آورد رودخانه هيرمند حق‌آبه اين درياچه تامين نشد.

کيخا اظهار کرد: براي نجات هامون دو دسته از اقدامات را مي‌توان انجام داد که دسته اول در سطح بين‌المللي ميان ايران و افغانستان صورت مي‌گيرد. زيرا هامون يکي از زيستگاه‌هاي اکولوژيکي منحصر به فرد در ايران و منطقه است که بايد در دو طرف مرز اقدامات احيايي براي آن انجام گرفته و دولت افغانستان بايد حق‌آبه زيست‌محيطي آن را از رود هيرمند و ديگر رودهايي که به هامون مي‌ريزد تامين کند.

معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: علاوه بر اقدامات بين‌المللي بايد در خود کشور نيز کارهايي براي نجات اين تالاب انجام شود. به عنوان مثال وزارت نيرو بايد انهاري را که به دليل فرسايش بادي پر از رسوب شده‌اند لايروبي کند.

به گفته وي در ساليان گذشته نيز اين کار در نظام سنتي توسط مردم منطقه انجام مي‌شده که با دولتي شدن امور ناديده گرفته شده است.

کيخا به ايسنا گفت: در طول 20 سال گذشته لايروبي اين رودخانه‌ها با تاخير انجام شده و اکنون وزارت نيرو بايد اين کار را با سرعت بيشتري انجام دهد.

اين مقام مسئول با اشاره به راندمان 30 درصدي آبياري در حوضه درياچه اروميه اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزي بايد در بهينه کردن مصرف آب در بخش کشاورزي تلاش کند چرا که اين راندمان به هيچ وجه قابل قبول نبوده و مقدار زيادي از آب مورد نياز درياچه هدر مي‌رود.

به گفته وي در چند سال گذشته دولت طرحي را براي انتقال آب به مزارع سيستان و بلوچستان از طريق لوله در دست داشته است که اين طرح بايد براي افزايش راندمان آبياري در سطح وسيعي اجرا شود؛ علاوه بر آن طرح ديگري براي انتقال آب با استفاده از خط لوله براي عشاير اطراف هامون در دست است که نيازمند همکاري وزارت جهاد کشاورزي است.

کيخا تاکيد کرد: کشاورزي منطقه سيستان و بلوچستان بايد به سمت استفاده از روش‌هاي نوين و گلخانه‌اي پيش برود تا آب کمتري در اين بخش مصرف شده و باقي آن به تالاب‌ هامون داده شود.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …