مشوق‌هایی که صدور مجوز آنها ۸۰۰ روز زمان می‌بردسرمایه گذاری در گردشگری


مشوق‌هایی که صدور مجوز آنها ۸۰۰ روز زمان می‌برد

با وجود تمام مشوق‌های موجود شاهد سرمایه‌گذاری چشم‌گیری در حوزه گردشگری نبوده‌ایم. برخی از کارشناسان معتقد هستند، برخی از این مشوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازدارنده و مانع سرمایه‌گذاری هستند چراکه برخی از دستگاه‌های اجرایی این مشوق‌ها را سدی برای توسعه گردشگری می‌کنند. در واقع دریافت مجوز برای سرمایه‌گذاری در ایران به طور متوسط ۸۰۰ روز زمان لازم دارد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …