چاله‌های هوایی دولت یازدهمیک کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی بررسی کرد :


چاله‌های هوایی دولت یازدهم

۲۰ چاله هوایی، بخشی از آسیب‌های وارد شده به صنعت هواپیمایی ایران است. ۲۰ چالشی که ضعف مدیریت، نبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری‌های دولت از مهمترین مباحث آن، هستند. دولت یازدهم، پا به میدان مدیریت کشور گذاشته و ارائه راهکارها و پیشنهادات بهبود وضعت کنونی از هفته‌ها قبل آغاز شده‌است؛ یک کارشناس صنعت هوانوردی معتقداست آسیب‌شناسی این صنعت می‌تواند دولت یازدهم را برای رفع مشکلات مصمم‌تر کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …