غیرمتخصص‌ها بدنه سازمان میراث فرهنگی را ضعیف کردندسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


غیرمتخصص‌ها بدنه سازمان میراث فرهنگی را ضعیف کردند

جامه‌ای که مدیران غیر تخصصی در ۸ سال گذشته بر پیکر حفاظت و مرمت میراث‌فرهنگی دوخته‌اند حالا سازمان میراث‌فرهنگی را به ژنده‌پوشی بدل کرده که نمی‌داند با رخت ناموزونی که بر اندام‌اش گریه می‌کند، چه تدبیر کند. میراث‌فرهنگی کشور با برخورداری از ۹۰ هیات علمی و بدنه‌ای کاملا تخصصی عزم‌اش را جزم کرده تا با جداسازی الحاقات نیمه دوم دهه ۸۰ با سرعت هرچه تمام‌تر به سال‌های قبل از ۷۱ بازگردد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …