سرنوشت نامعلوم گنجینه ملی ایرانیانسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


سرنوشت نامعلوم گنجینه ملی ایرانیان

روزهای پایانی دولت احمدی نژاد فرا رسید و هنوز مسئولان سازمان میراث فرهنگی پاسخی به این سوال ندادند که کتابخانه پژوهشگاه و پژوهشکده باستان شناسی چه شد؟ گنجینه‌ای که به دنبال انتقال سازمان میراث به شیراز رفت اما وقتی این سازمان دوباره با خسارات بسیار به تهران بازگشت، سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. مسئول کتابخانه چندی پیش اعلام کرده بود: «کتاب ها در کانتیر هستند تنها جای مشخصی نداریم که آن‌ها را منتقل کنیم.» امروز اما مسئول پژوهشگاه حتی حاضر به پاسخگویی دراین باره نیست.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …