بین کاشت چمن و درخت باید تعادل ایجاد شودواکنش ابتکار به استفاده شهرداری از چمن در شهر:


بین کاشت چمن و درخت باید تعادل ایجاد شود

گسترش فضای سبز از برنامه‌های بلند مدت اغلب شهرداری‌ها است. اما این فضای سبز باید ویژ‌گی‌هایی داشته باشد تا بتواند از نظر زیست‌محیطی ارزشمند محسوب شود. اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند کاشت چمن فایده زیست‌محیطی ندارد و حتی با اقلیم تهران هم سازگار نیست. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر هم می‌گوید باید بین کاشت چمن و درخت تعادل ایجاد شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …