فرودگاه‌سازی بی‌رویه، نیمه پنهان اشتباهات غیرتخصصیسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


فرودگاه‌سازی بی‌رویه، نیمه پنهان اشتباهات غیرتخصصی

مولفه‌های فرودگاه‌سازی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی باشد؛ با برنامه‌ریزی و توجیه اقتصادی؛ کارشناسان معتتقدند فرودگاه‌سازی در شرایطی که همراه با توجیه اقتصادی نباشد نمی‌تواند سودمند باشد و منجر به توسعه صنعت حمل و نقل هوایی نمی‌شود. به گفته آنها چگونه می‌توان توقع داشت که ساخت و ساز فرودگاه موثر باشد در حالی که هنوز استراتژی مناسبی برای اداره و مدیریت فرودگاه‌ها در دست نیست.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …