باستان‌شناسی در کُماسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


باستان‌شناسی در کُما

میراث فرهنگی و موزه ملی ایران در هشت سال گذشته غیرتخصصی‌ترین و ضعیفترین مدیریت‌های ممکن را تجربه کردند. این درحالی است که ادغام گردشگری و میراث‌فرهنگی توانست روزنه‌های تفکر مادی‌گرایانه را در سازمان علمی و پژوهشی میراث فرهنگی باز کند و به‌بخش‌هایی چون باستان‌شناسی نفوذ کند. این اتفاق در طی ۸ سال شائبه‌های بسیاری را در پژوهش‌ها، گزارش‌ها و مسائل مالی باستان‌شناسی بوجود آورد، به نحوی که باستان‌شناسی را به کما برد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …