کاش احمدی نژاد به اندازه یک تار موی مشائی، به دریاچه ارومیه اهمیت می دادنماینده ارومیه در مجلس:


کاش احمدی نژاد به اندازه یک تار موی مشائی، به دریاچه ارومیه اهمیت می داد

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دریاچه ارومیه می گوید: ای کاش احمدی نژاد به اندازه یک تار موی مشائی، به دریاچه ارومیه اهمیت می داد».

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …