آماده سازي پرونده ثبت جهاني کاروانسرا هاي جاده ابريشم

Image228661
آماده سازي پرونده ثبت جهاني کاروانسرا هاي جاده ابريشم
معاون ميراث فرهنگي کشور در آيين بهره برداري از کاروانسراي شاه عباسي کرج از تهيه پرونده ثبت جهاني کاروانسراهاي جاده ابريشم خبر داد.
به گزارش ميراث آريا(chtn) دکتر آتوسا مومني گفت: ميراث فرهنگي سند هويتي ملتها و روايتي واقعي از گذشته آنهاست. امروز حکومتها و ملتها هيچ فرصت و تدبيري را براي معرفي سابقه تاريخي وشناسنامه ملي خود از دست نمي دهند.

او در ادامه تصريح کرد: همه ملتها در مسير اعتلا، صيانت و حفاظت از آثار تاريخي و فرهنگي سرزمين خود، از همه ظرفيتها و همکاريهاي بين بخشي براي هم افزايي در رسيدن به مديريت موفق شهري بهره گرفته و در رسيدن به توسعه پايدار خود را ايمن مي سازند.

معاون ميراث فرهنگي اظهار داشت: آنچه امروز در کارنامه ارزشي نظام جمهوري اسلامي ايران مي درخشد پرداختن به مقوله ميراث فرهنگي است که در مجامع ملي و جهاني ايران را به جايگاهي برجسته رسانده است.

مومني در ادامه با اشاره به اينکه بايد از تمامي تلاش و ظرفيت خود براي حفاظت از اين ارزشهاي تاريخي و بي بديل استفاده کرد افزود: با شناخت و معرفي پيشنه و تاريخ و تمدن خود در جهان مي توانيم رتبه کشور را ارتقا ببخشيم.

معاون ميراث فرهنگي يادآور شد کاروانسرا شاه عباسي از ارزشمندترين آثار دوره صفويه در شاهراه جاده ابريشم شناخت مي شود که عمليات حفاظت و مرمت و احياي اين بناي تاريخي با سرمايه گذاري بخش خصوصي به انجام رسيده است.

وي گفت: عمليات حفاظت و مرمت اين اثر از سال 1387 آغاز شد، بي ترديد ساماندهي اين کاروانسر به طور مستقيم در ساماندهي پهنه شهري موثر خواهد بود. چرا که اين اثر به عنوان يک نشان تاريخي صاحب هويت است.

معاون ميراث فرهنگي کشور ضمن تشريح معماري اين کاروانسرا گفت: کاروانسراي شاه عباسي کرج يکي از انواع کاروانسراهاي چهار ايواني است که در اعصار گذشته در شاهراه ارتباطي شرق به غرب ايران قرار گرفته و به عنوان يکي از مهمترين بناهاي صفويه محسوب مي شود.

مومني در ادامه اظهار داشت: اين بنا در آخرين دوره کار بري به عنوان انبار و اداره دولتي مورداستفاده بوده است وبه عنوان يکي از نمادهاي تاريخي استان البرز مورد مرمت و احيا قرار گرفته است.

معاون ميراث فرهنگي کشور گفت: ورود به عرصه بهره گيري از توان اقتصادي بخش خصوصي رسيدن به توسعه پايدار را به ارمغان خواهد آورد.

وي افزود: بايد عزم ملي را در راستاي حفاظت از هويت تاريخي تقويت کرده، روزي در کشور ما هر خانواده صاحب يک خانه تاريخي بوده است و امروز که آثار اندکي از آنها در مسير توسعه شهري باقي مانده هر بنا مي تواند تحت حمايت و حفاظت بخش کثيري از بازماندگان خانواده هاي صاحب آثار قرار گيرد.

او با اشاره به اينکه کاروانسراي شاه عباسي کرج با تغيير کاربري به مجتمع فرهنگي _ پذيرايي تبديل شده است، يادآور شد: هر بنا مي تواند دچار هر نوع تغيير کاربري شود اما بايد کاربريهاي در نظر گرفته شده در شان بناها باشد.

معاون ميراث فرهنگي کشور گفت: آنجه امروز ما را دور هم جمع کرده است نمونه موفق در مشارکت بخشي خصوصي و دولتي است که مي تواند پل ارتباطي ميان گذشته و امروز را به هم پيوند بزند، آنچه به امانت از گذشتگان به ما رسيده است بايد با اصالت به آيندگان هديه شد.

مومني افزود: استفاده از دانش فني در کنار دانش روز در مسير حفاظت ومرمت راهي بسيار طولاني است که ما نيز همچون کشور هاي موفق در اين عرصه حرکت کرده ايم.

معاون ميراث فرهنگي کشور اظهار داشت : مهمترين دستاوردهاي سازمان ورود به عرصه مشارکت با بخش خصوصي در راستاي حفاظت از آثار تاريخي است که اين حرکت گامي هوشمندانه است.

وي در پايان يادآور شد: ما به خود مي باليم که به عنوان يک ايراني مسلمان هرگز چشم برگذشته و هويت ملي خود نخواهيم بست وبا تمام توان ارزشها و فرهنگ و تاريخ خود را به نسل آتي منتقل خواهيم کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …