از چاله‌های هوایی دولت یازدهم تا پیدا شدن مدعی برای تصدی‌گری‌های گردشگریگردشگری در هفته‌ای که گذشت؛


از چاله‌های هوایی دولت یازدهم تا پیدا شدن مدعی برای تصدی‌گری‌های گردشگری

گردشگری در هفته گذشته با خبرهایی همراه بود که از حضور آدمهای غیر متخصص در سازمانی خبر می‌داد که تمام امود آن کاملا تخصصی است. همچنین خبرهایی از گیر و دارهای منتشر شد که سرمایه‌گذاران را با خود همراه می‌کند تا دیگر به سوی گردشگری نیایند. در این میان مدعی جدیدی نیز برای بذل و بخش‌هایی رییس سازمان میراث و گردشگری پیدا شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …