چگونه قوانین میراث فرهنگی به درد دلالان و فرصت طلبان خورد؟حریم‌هایی که نادیده گرفته شدند


چگونه قوانین میراث فرهنگی به درد دلالان و فرصت طلبان خورد؟

سازمان میراث فرهنگی که طی ساز و کارهای پیچیده‌ای سرانجام توانست به قوانین منسجمی دست پیدا کند، اکنون شاهد شرایط ای‌ است که این قوانین دستمایه‌ای برای دلالان و فرصت طلبان می‌شوند. این اتفاق طی ۸ سال گذشته اساس و پایه میراث فرهنگی ایران را سست کرد. چگونه این اتفاق افتاد از زبان یکی از کارشناسان میراث فرهنگی بخوانید.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …