تصمیم مقامات سعودی به اعمال کاهش ۲۰ درصدی زایران خانه خدا درسال آینده
تصمیم مقامات سعودی به اعمال کاهش ۲۰ درصدی زایران خانه خدا درسال آینده

طبق تصمیم مقامات سعودی تعداد زایران خانه خدا ازدیگر کشورهای مسلمان درسال پیش رو به میزان ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …