حریم تاریخ هزاره اول نقض شد، دکل‌ها‌ی ۲۲۰ کیلو وایتی پیروز میدان!
حریم تاریخ هزاره اول نقض شد، دکل‌ها‌ی ۲۲۰ کیلو وایتی پیروز میدان!

داستان وارونه شد؛ اگر تا دیروز ارگان‌ها و نهاد عمرانی موظف به رعایت ضوابط میراث فرهنگی و احترام به حرایم آثار تاریخی بودند، حالا با نصب دکل‌های فشارقوی برق در قلعه اسماعیل‌آقا، میراث فرهنگی موظف به رعایت حریم ۴۰ متری دکل‌ها شده‌است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …