ارگ‌کریمخانی در تصرف اداره‌جات دولتی!
ارگ‌ کریمخانی در تصرف اداره‌جات دولتی!

۵ اداره دولتی در ارگ‌ کریمخانی مستقر شد تا ۲ اتاق برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی باقی بماند. این درحالی است که طبق مصوبه دولت در سال ۷۶ قرار بود از ارگ‌ کریمخانی به‌عنوان موزه منطقه‌ای فارس و در مقطعی دیگر تحت‌عنوان موزه تاریخ و هنر دوره زندیه بهره‌برداری شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …