«سازمان میراث و گردشگری تا پایان هفته تکلیف تصدی‌گری را مشخص کنند»مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی


«سازمان میراث و گردشگری تا پایان هفته تکلیف تصدی‌گری را مشخص کنند»

داستان تفویض اختیارات تصدی‌گری سازمان میراث و گردشگری و بذل و بخشش‌های رییس سازمان به بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. چنانکه مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی در این خصوص گفت: «اگر مسئولان سازمان میراث و گردشگری تا پایان هفته جاری، درخصوص تصدی‌گری‌ها و واگذاری حقوق مسلم این شرکت اقدامات لازم را انجام ندهند، از طریق مراجع قانونی کار را پیگیری می‌کنیم.»

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …