بحرین فطر امسال از گردشگران عید محروم ماند
بحرین فطر امسال از گردشگران عید محروم ماند

خشونت‎های خیابانی اخیر در بحرین، مسافران عید فطر را از بحرین روانه اردن و امارات و حتی تایلند کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …