ارم برای ببرها خوش یمن نیستببر سیبری از مشمشه می میرد، ببر بنگال غرق می‌شود


ارم برای ببرها خوش یمن نیست

گویی باغ وحش ارم برای ببرها خوش یمن نیست؛ نه ببرهای بنگال، نه ببرهای سیبری. هنوز زمان زیادی از مرگ ببر نر سیبری بر اثر مشمشه و مفقودالاثر شدن ببر ماده سیبری نگذشته است که تنها ببر بنگال باغ وحش ارم که «ببری» نام داشت، در استخر غرق شد. ببری مبتلا به صرع بوده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …