در احکامی جداگانه از سوی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی روسای پژوهشکده زبانشناسی وباستان شناسی منصوب شدند

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در احکامی جداگانه رئیس پژوهشکده زبان شناسی و رئیس پژوهشکده باستان شناسی را منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جلیل گلشن در احکامی، مژگان اسماعیلی رابه عنوان رئیس پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون و حمیده چوبک را به سمت رئیس پژوهشکده باستان شناسی معرفی و منصوب کرد.
در احکام جلیل گلشن خطاب به مژگان اسماعیلی و حمیده چوبک آمده است: امید است با تائیدات خداوند متعال و بابهره گیری از توانمندی های اعضاء هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان متخصص در حوزه های مذکور و دیگر همکاران در جهت تعالی جایگاه و توسعه و گسترش فعالیت ها و وظایف و اهداف پژوهشکده موفق و موید باشید.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …