بحران اجتماعی حاشیه‌نشینان خزر را تهدید می‌کندکشورهای حاشیه خزر همچنان نسبت به این دریاچه بی تفاوت‌اند


بحران اجتماعی حاشیه‌نشینان خزر را تهدید می‌کند

در گرماگرم رای اعتماد گرفتن کابینه جدید، حتی ۱۲ آگوست، روز خزر هم نمی‌تواند توجه مسوولان را به مسایل کاسپین (دریای مازندران) جلب کند. این در حالی است که مسایل خزر اندک اندک و در درازمدت به بحران‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای منجر می‌شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …