“معاونت امور اقتصادی”جایگزین معاونت‌های سازمان میراث و گردشگری شودیک کارشناس امور گردشگری پیشنهاد داد:


‘معاونت امور اقتصادی’جایگزین معاونت‌های سازمان میراث و گردشگری شود

با توجه به آنکه بخشی از وظایف سازمان میراث و گردشگری و دفاتر کل معاونت‌های آن به بخش خصوصی واگذار شده‌است یک کارشناس امور گردشگری پیشنهاد کوچک شدن سازمان در قالب یک معاونت تحت عنوان ‘معاونت امور اقتصادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری’ را داد تا این معاونت در صدد برنامه‌ریزی کلان، ایجاد زیرساخت‌ها، تدوین سند ملی و انتشار اهداف در جهت توسعه برآید.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …