“معاونت امور اقتصادی”جایگزین معاونت‌های سازمان میراث و گردشگری شودیک کارشناس امور گردشگری پیشنهاد داد:


‘معاونت امور اقتصادی’جایگزین معاونت‌های سازمان میراث و گردشگری شود

با توجه به آنکه بخشی از وظایف سازمان میراث و گردشگری و دفاتر کل معاونت‌های آن به بخش خصوصی واگذار شده‌است یک کارشناس امور گردشگری پیشنهاد کوچک شدن سازمان در قالب یک معاونت تحت عنوان ‘معاونت امور اقتصادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری’ را داد تا این معاونت در صدد برنامه‌ریزی کلان، ایجاد زیرساخت‌ها، تدوین سند ملی و انتشار اهداف در جهت توسعه برآید.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …