امروز شرایط برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهانی در ایران مهیا است

تلویزیون سراسری سوئیس در گفت‌وگو با تلویزیون سراسری سوئیس:

امروز شرایط برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهانی در ایران مهیا است

رییس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر به داووس با تاکید برآنکه دست صلح و دوستی ایران به سوی همه ملتهای جهان دراز کرده و دلش میخواهد روابطش با همه ملتهای جهان روابطی خوب و حسنه باشد تصریح کرد: « ما به همه سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع و بازرگانان جهان اعلام می‌کنیم که امروز شرایط ایران در وضع جدیدی بوده و زمینه‌ها برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آماده است.»

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …