عزم شورای چهارم برای انتخاب شهردار تاریخی تهران

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورا خبر داد

عزم شورای چهارم برای انتخاب شهردار تاریخی تهران

کم‌کاری سازمان میراث فرهنگی در سال‌های گذشته و توجه شهرداری به منافع مالی حاصل از ساخت و ساز در شهر باعث شد در این سال‌ها بسیاری از بافت‌های تاریخی از ثبت خارج و تخریب شوند. شورای جدید شهر تهران مصمم است از تخریب بناهای تاریخی شهر جلوگیری کند. احمد حکیمی‌پور، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورا این موضوع را می‌گوید و معتقد است شورا با تعرض به میراث گذشتگان که شناسنامه شهر است برخورد جدی خواهد کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …