چرا مارها نمي‌توانند از جاده‌ عبور کنند؟


به گزارش ایرانگرد نیوز، دانشجويان دانشگاه درکسل يافته‌هاي خود را درباره علت مرگ و مير اين مارهاي بومي در خلال اجلاس سالانه جامعه بوم‌شناسي آمريکا (ESA) ارائه کردند.

اين محققان دريافتند گذر از عرض جاده‌هايي که دو لاين عبوري دارند براي اين مارها حداقل دو دقيقه زمان مي‌برد و با توجه به سرعت خودروها اين زمان براي عبور بي‌خطر از عرض جاده طولاني است. ضمن اينکه اين دانشجويان در مطالعات خود به اين نکته دست يافتند که مارها بر روي شن بسيار سريعتر از سطوح سخت و آسفالتي جاده‌ها حرکت مي‌کنند.

همچنين داده‌هاي ترافيکي از جاده‌هاي نيوجرسي در منطقه مورد مطالعه نشان مي‌دهد مارها در حين گذر از جاده‌ها با تعدادي خودرو مواجه مي‌شوند که اين تعداد از سه يا چهار دستگاه در جاده‌هاي کم‌تردد گرفته تا بيش از 30 دستگاه خودرو را شامل مي‌شود که به طور متوسط در هر دو دقيقه در روزهاي شلوغ تابستان از جاده‌هاي نيوجرسي عبور مي‌کنند.

به گزارش ايسنا به نقل از ساينس‌ديلي، مرگ مارها در کف جاده‌ها تنها يک تصادف دلخراش نيست بلکه مي‌تواند يک مشکل جدي براي نجات جمعيت و گونه‌هاي کمياب آنها باشد. در واقع با احداث جاده‌ها، بسياري از زيستگاه‌هاي طبيعي مارها از هم تفکيک مي‌شوند و اين تغييرات، امکان جفت‌گيري و زاد و ولد آنها با مارهاي آن سوي جاده را به شدت محدود مي‌کند. البته مرگ مارها هميشه هم يک تصادف نيست زيرا شواهد نشان مي‌دهد که برخي از رانندگان به طور عمدي از روي مارها و لاک‌پشت‌ها عبور مي‌کنند.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …