اعتراض شکیب به شهرفروشی در شهرداریزمینی در فرمانیه بدون اطلاع شورا تغییر کاربری داد


اعتراض شکیب به شهرفروشی در شهرداری

تغییر کاربری‌های غیرمجاز شهرداری بازهم اعتراض شورای شهر را برانگیخت. رییس کمیسیون عمران شورا امروز در تذکری نسبت به تغییر کاربری زمین ۱۵ هزار متر مربعی در فرمانیه از کاربری خدماتی به اداری – تجاری اعتراض کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …