برپایی کارگاه‌های تئوری و عملی موسیقی در بنیاد رودکی


 به گزارش ایرانگرد نیوز ، مرکز آموزش هنری این بنیاد کارگاه های آموزشی تخصصی موسیقی ایرانی را به صورت فشرده در قالب مستر کلاس‌های سه‌روزه برگزار می‌کند.


تحلیل دستگاه شور به عنوان دستگاه مادر در موسیقی ایرانی به منظور معرفی گوشه‌های مدال یا شاه گوشه‌های دستگاه شور، بداهه‌نوازی بر اساس الگوهای ریتمیک موجود در ردیف مانند کرشمه، زنگ شتر و …، بداهه نوازی بر اساس الگوهای مدال موجود در ردیف مانند کرشمه، زنگ شتر و …، مبانی اجرای گروهی در قالب آنسامبل و ارکستر سازهای ایرانی (پرداختن به مقوله‌های کوک، دینامیک، تمپورال مترونومیک، آگوگیک و …) موضوعات این کارگاه ها هستند.


این کارگاه ها توسط محمدرضا یزدان‌پناه عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه در رشته موسیقی برگزار می‌شود.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …