دومین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت
دومین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت
Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …