ایرانگرد نیوز

کتیبه‌های هخامنشی از آبادانی شهرها می‌گویند

پس از بررسی و مطالعات باستان‌شناسان ایرانی و ایتالیایی اعلام شد:

کتیبه‌های هخامنشی از آبادانی شهرها می‌گویند

پروفسور آدریانو روسی در نشست تخصصی ویرایشی جدید بر کتیبه‌های هخامنشی از شناسایی و مطالعه بیش از ۲۰۰ کتیبه سنگی هخامنشی در طی تحقیقات علمی انجام گرفته خبر داد. او در این نشست از محتوای کتیبه‌ها پرده‌ برمی‌دارد و می‌گوید: «بیشترین محتوای مربوط کتیبه‌های هخامنشی مربوط به به شرح ساخت و سازها و آبادانی‌های دوران هخامنشی می‌شود.»

خروج از نسخه موبایل