ایرانگرد نیوز

طرح ادغام به نفع محیط زیست نیست

مخالفت نمایندگان با ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست با سازمان جنگل ها؛

طرح ادغام به نفع محیط زیست نیست

گاهی طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی می‌آیند که بحث برانگیز می‌شوند. طرح ادغام سازمان محیط زیست کشور با جنگل‌ها و منابع طبیعی یکی از آن طرح‌هاست. در طرح آمده پس از ادغام این دو سازمان، محیط زیست که با همین اسم و رسم سازمانی مشکلات زیادی دارد، زیرمجموعه جهادکشاورزی قرار گیرد؛ جایگاهی که بی شک تنزلی در توجه به محیط زیست کشور است. رئیس کمیسیون کشاورزی که موضوعات محیط زیست را در مجلس دنبال می‌کند، یکی از مخالفان این طرح است.

خروج از نسخه موبایل