کشف بيش از هزار مورد صيد غير مجاز پرنده در سيستان


به گزارش خبرنگار مهر، خسرو افسري با بيان اين مطلب افزود: در طي چهارماه اول سال ?? و بر اساس برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي انجام شده وتشکيل گروه هاي کاري فوري ، محقق و عملياتي در يگان حفاظت ، موفق به کشف و ضبط بيش از ???? عدد پرنده و تشکيل پرونده براي متخلفين زيست محيطي شده است.

وي افزود : يگان حفاظت در ابتداي سال با برنامه ريبزي در خصوص نحوه بکار گيري نيروها و تخصص ها و همچنين شناسايي نقاط پر تردد متخلفين و زمانهاي تقريبي انجام تخلفهاي زيست محيطي و شناسايي و تمرکز بر روي مناطق پر ازدحام تخلف بر اساس آمار گيري از تخلفات مکشوفه قبل ، توانست در چهار ماه ابتداي سال ?? تعداد ???? عدد پرنده را از متخلفين کشف و ضبط کنند.
افسري اظهار داشت : پرونده هاي مکشوفه در ? پرونده جداگانه و بر اساس عملياتها و اقدامات مجزاي يگان حفاظت در چهارماه اول سال ?? انجام شده که گونه هاي کشف شده بلافاصله به محل قرنطينه اداره کل جهت انجام اقدامات زيست محيطي و حفاظتي از قبيل بيومتري ، شناسايي خانواده ،تيره و گونه ، بررسي سلامت و در مواردي علامت گذاري (حلقه گذاري) انتقال مي يابند و بطور همزمان پرونده ها ي متخلفين بر اساس مستندات و مدارک مربوطه و بر اساس قوانين موجود توسط بخش حقوقي اداره کل تکميل و بمنظور صدور راي به مراجع قضايي تسليم شده است.

مديرکل محيط زيست سيستان تصريح کرد: بيشتر پرنده هاي کشف شده در چهار ماه ابتداي سال ?? از گونه مينا بوده و ساير پرنده هاي کشف شده از نوع فنج و طوطي سبز است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …