ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سوی دولت تشکیل شد

یکپارچه سازی خدمات رسانی به گردشگران؛

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از سوی دولت تشکیل شد

با موافقت دولت و به منظور سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از چند دستگاه اجرایی تشکیل می شود.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …