از تکرار مکررات می ترسیم، گردشگری نیازمند مدیری ماندگار است

رییس جامعه‌ تورگردانان ایران

از تکرار مکررات می ترسیم، گردشگری نیازمند مدیری ماندگار است

با قوت گرفتن خبر استعفای نجفی از ریاست سازمان میراث و گردشگری بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری که بیش از 5 ماه وقت صرف برگزاری جلسات با مدیر جدید سازمان کرده است از نگرانی های خود در خصوص تکرار مکررات و نبود مدیری ماندگار در گردشگری سخن گفت.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …