نمایشگاه سیری در هنر معاصر ایران افتتاح شد

در موزه هنرهای معاصر تهران:

نمایشگاه سیری در هنر معاصر ایران افتتاح شد

نمایشگاه سیری در هنر معاصر ایران با آثاری از ایرج اسکندری وکاظم چلیپا با حضور معاون امور هنری، مدیر کل مرکز تجسمی و هنرمندان در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …